خواب می‌دیدم مثل هر روز، از خانه‌مان که بالاتر از میدان فاطمی است پیاده‌ خیابان فلسطین را گز می‌کنم که برسم به بولوار کشاورز. یک عده دختر و پسر اروپایی را می‌بینم که دارند شعار می‌دهند. عکس مدیر ویکی لیکس هم دستشان است. دخترها بی حجابند. ازشان می‌پرسم مشکلی ندارند؟ می‌گویند نه. از وزارت کشور مجوط دارند که بروند جلوی سفارت فرانسه هر چقدر می‌خواهند شعار بدهند و سنگ بپرانند. توی یکی از کوچه‌ها – همانی که بیست و سوم خرداد با حمبد از دست نیروهای ویژه فرار کردیم و خودمان را انداختیم توی حیاط یک مجتمع مسکونی- چند دختر با بیکینی می‌بینم. بدون اینکه چندان متعجب شوم می‌پرسم این هم اشکالی ندارد؟ می‌گویند نه مجوز داریم. دست دختر عکس بزرگی از جولیان آسانژ است.

0 Points


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *