می دونید شباهت تلویزیون جمهوری اسلامی با تلویزیون اپوزوسیون چیه؟

شباهتش اینه که وقتی برنامه های اپوزوسیون رو می بینید خواه ناخواه طرفدار جمهوری اسلامی می شید و وقتی برنامه های سیمای ج ا ا رو می بینید طرفدار اپوزوسیون.

اینکه چیزی نیست. جدیدا تو تلویزیون ایران، راه و رسم براندازی و انقلاب رو یاد می دن و واسه بشردوستی و دموکراسی خواهی امریکایی ها تبلیغ می کنند.

باور نمی کنید؟ امشب قسمت دوم "به اسم دموکراسی" رو نگاه کنید.

0 Points


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *