گفتگو با علی عظیمی از عشق و شیاطین دیگر

در اپیزود ششم پادکست شبچراغون سراغ علی عظیمی و موسیقی راک ایرانی رفتیم. 
نشانی برگه شبچراغون روی وب: farja.me/shab
ایمیل شبچراغون: shabcheraghun@gmail.com

0 Points