جدي جدي مثل اين اينكه دارم مشهديگرا ميشم! اشتباه نكنين منظورم ماجراي مقاله “دردفاع از انصاف و نه قاليباف!” نيست. اون كه اصلا حمايت از قاليباف نبود (اگه براي حمايت و لف و ليس هاي مربوطه بود كه مشنگ نبودم صراحتا تو مقاله بنويسم به قاليباف راي نميدم)
منظورم برنامه جديد صداي دبشه. گفتگو كه با داريوش محمدپور، يه مشهدي تيره (از لهجش مشخصه). ترانه شهرخداي عصار كه در مورد شهر مشهده. معرفي كتابهاي سيدآبادي كه يه جورايي مشهديه (در اصل سبزوار). خودم هم كه مشهديم. از شماره بعد هم كه قراره مهدي جامي برنامه داشته باشه… .
راستي اين شماره چطور شده؟

0 Points

Next Article


10 thoughts on “خراسانی های جهان متحد شوید”

  1. prozac گفت:

    When serotonin is released from the sending nerve cell, some of it is reabsorbed by an uptake pump.

  2. hangover pills گفت:

    Uncle Rummy`s Hangover Helper is an all-natural dietary supplement providing protection from the morning-after symptoms.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *