و در خبر است که خدای رحمت فرستد بر آنکه جز خود را نیز ببیند و در لینک آی طنز، لینک دهد…

0 Points


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *