رسول نه ام، لیک/
معجزه ای/
اینجا و اکنون/
در دستان من است/
دروغ است معجزگی عیسی/
عظمتی پشت بی پدری نیست/
ساده و کوته انگاشتند، خدایی خدا را در برآوردن کودکی از هیچ /
و ندیدند/
آن عظمت مکرر لطیف را/
گمانشان رفت چه ساده، هرآنچه هرروزه است/
پس/
خلق عظیم روح و بدنی در بطن بدنی را/
هزاران هزار باره چشم فرو بستند/
تا افسانه ای ساز کنند، قدرت خدا را/
که نبود/
که اینجاست/
در برابر چشمان من/
خفته در آغوش مادرش/
عظمت مکرر آفرینش/
سهراب/

0 Points


19 thoughts on “معجزه مکرر”

 1. سلام، شعر زيباي شما را خواندم و لذت بردم ، در شعر شما و همچنين سروده هاي شيفتگان عيسي نوعي توحيد وجود دارد ، ياد گرفته ام كه در نواي هر كس و هر جا ميتوان او را ديد و به آن بايد احترام گذاشت . موفق باشيد .

 2. pari گفت:

  آقاي علم معلوم شد نه شيفتگان عيسي رو ميشناشه نه معني شعر رو ميفهمه!
  جدا چرا هرچه معجزه تكرارناپذير باشه بزرگتره برعكس معجزه زايش بسيار بزرگتر از هر معجزه ايست

 3. fleshlight گفت:

  The first step to getting the things you want out of life is this: Decide what you want.

 4. anti-aging گفت:

  Nearly all marriages, even happy ones, are mistakes: in the sense that almost certainly (in a more perfect world, or even with a little more care in this very imperfect one) both partners might be found more suitable mates. But the real soul-mate is the one you are actually married to.

 5. hgh گفت:

  Nearly all marriages, even happy ones, are mistakes: in the sense that almost certainly (in a more perfect world, or even with a little more care in this very imperfect one) both partners might be found more suitable mates. But the real soul-mate is the one you are actually married to.

 6. hgh spray گفت:

  By all means marry; if you get a good wife, you`ll be happy. If you get a bad one, you`ll become a philosopher.

 7. anti aging گفت:

  By all means marry; if you get a good wife, you`ll be happy. If you get a bad one, you`ll become a philosopher.

 8. anti aging گفت:

  By all means marry; if you get a good wife, you`ll be happy. If you get a bad one, you`ll become a philosopher.

 9. anti aging گفت:

  By all means marry; if you get a good wife, you`ll be happy. If you get a bad one, you`ll become a philosopher.

 10. best hgh گفت:

  By all means marry; if you get a good wife, you`ll be happy. If you get a bad one, you`ll become a philosopher.

 11. fleshlight گفت:

  By all means marry; if you get a good wife, you`ll be happy. If you get a bad one, you`ll become a philosopher.

 12. fleshlight گفت:

  A great marriage is not when the `perfect couple` comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences.

 13. antiaging drugs گفت:

  A great marriage is not when the `perfect couple` comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences.

 14. buy hgh گفت:

  Oh, life is a glorious cycle of song, A medley of extemporanea; And love is a thing that can never go wrong; And I am Marie of Romania.

 15. hgh gold گفت:

  Oh, life is a glorious cycle of song, A medley of extemporanea; And love is a thing that can never go wrong; And I am Marie of Romania.

 16. antiaging گفت:

  Nearly all marriages, even happy ones, are mistakes: in the sense that almost certainly (in a more perfect world, or even with a little more care in this very imperfect one) both partners might be found more suitable mates. But the real soul-mate is the one you are actually married to.

 17. Nearly all marriages, even happy ones, are mistakes: in the sense that almost certainly (in a more perfect world, or even with a little more care in this very imperfect one) both partners might be found more suitable mates. But the real soul-mate is the one you are actually married to.

 18. A simple enough pleasure, surely, to have breakfast alone with one`s husband, but how seldom married people in the midst of life achieve it.

 19. hgh گفت:

  The purpose of life is to fight maturity.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *