من هر روز کلی عذاب وجدان دارم از اینکه برادران و بعضا خواهران غیوری که دنبال اعضا و افعال خاصی با نزدیکان نسبی و سببی شان می گردند، به دبش می آیند و دست خالی برمی گردند. و عذاب وجدانم وقتی بیشتر می شود که می بینم بعضی از این دوستان عاجزانه تقاضای کمک دارند و من کاری از دست و جاهای دیگرم برنمی آید.

شما می توانید به این بنده های خدا کمک کنید؟ مثلا همین احسان جان که کامنت گذاشته:

یک خانم زیبا واسه دوستی از اصفهان می خواستم شمارم 09139050070

توضیح ضروری برای دوستان اصفهانی: عجله نکنید، گفته "زیبا" باشه!

0 Points


One thought on “کمک… فوری!”

  1. ناشناس گفت:

    خوبه تمثال خودتم دیدیم
    بد مشدی
    یک اصفانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *