این روزها دائما می‌شنویم “باز تقلب می‌کنند و آب هم از آب تکون نمی‌خوره” و کمتر دیده‌ام این گزاره به چالش گرفته شود. انگار که مخالفت با آن به معنای مخالفت با بروز تقلب در انتخابات است. گویی دفعه قبل که تقلب کردند آب از آب تکان نخورد! انگار نه انگار که بزرگترین چالش و هزینه‌ی تاریخ جمهوری اسلامی از همان تقلب سربرآورد و میلیون‌ها نفر به مخالفان رهبر جمهوری اسلامی افزوده شد. انگار که آب از آب تکان خوردن یعنی حتما ما به پیروزی کامل برسیم و مخالفان کاملا شکست بخورند. انگار کسی متوجه نیست که هنوز ج ا ا نتوانسته آبروی خود را چه در حوزه داخلی و چه عرصه بین‌الملل بازسازی کند… انگار ما ساکت نشستیم و تقلب فقط با یک دکمه انجام شد و تبعاتش دو سه روزه جمع شد.
درست است که هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخابات سالم برگزار شود اما طوری رفتار نکنیم که انگار تضمینی وجود دارد که دوباره تقلب شود.
و درست است که ما در بازگرفتن رای خود و دموکراسی خواهی به پیروزی نرسیدیم اما یادمان باشد که پیروزی را بر طرف مقابل حرام کردیم و هفته‌ها و ماه‌ها خواب راحت را از چشم تمام متقلبین ربودیم. به جای اعتماد به نفس دادن به طرف مقابل که با دست و دل لرزان به تقلب فکر می‌کند و تلقین اینکه تقلب کن آب از آب تکان نمی‌خورد، من ترجیح می‌دهم چشم در چشمش بدوزیم و بگوییم:
ما باز رای می‌دهیم تو هم اگر جراتش را داری باز تقلب کن!

0 Points


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *