این روزها یک عالمه اس ام اس گرفتم از دوستان و آشنایان برای تبریک سال نو؛ اما دریغ از آنکه یک کدام به نام من باشه! بَده. نه؟

0 Points