حضرت عطار مي‌فرمايد:

تو چنين پسته دهان و من ز شوق

گرچه مي‌سوزم دهان، در بسته‌ام!

ايضا شاعر ديگري هم فرموده:

آن تن ماست يا ميان شما

وان دل ماست يا دهان شما؟

{!}

0 Points