در این اپیزود محمود فرجامی میزبان محمد درویش، کارشناس و فعال حوزه محیط زیست است، که در این اپیزود در مورد وضعیت محیط زیست ایران، نگرانی‌ها و امیدها درباره اقلیم ایران و موارد دیگر گفتگو می‌کنند.

برای حمایت مالی از شبچراغون لطفا به برگه ویژه پشتیبانی از ما بروید:
https://www.farja.me/shab/support
همینطور می‌توانید در وبسایت حامی‌باش از ما حمایت کنید.

وبسایت شخصی محمود فرجامی: https://www.farja.me

 

0 Points