در این شبچراغون ساناز خسروی، دین‌پژوه بهایی درباره این آیین توضیح می‌دهد و به سوالات چالشی محمود فرجامی و مخاطبان شبچراغون پاسخ می دهد. بهاییت چیست و بهاییان چه می‌گویند؟ چرا این دین روحانی ندارد و ساختار اداری آن را مدیریت می‌کند؟ رابطه این دین و بیت‌العدل با اسراییل چیست؟ آیا زنان در بهاییت از ارث محرومند؟… اینها و بیشتر از اینها در شبچراغون ویژه بهاییت.

برای حمایت مالی از شبچراغون لطفا به برگه ویژه پشتیبانی از ما بروید:
https://www.farja.me/shab/support
همینطور می‌توانید در وبسایت حامی‌باش از ما حمایت کنید.

وبسایت شخصی محمود فرجامی: https://www.farja.me

 

0 Points