من هم زمین را دوست دارم

چند روزی دسترسی به اینترنت نداشتم. امروز که آمدم در بالاترین دیدم که بلاگرها دعوت شده بودند 16 خرداد درباره طبیعت و محیط زیست بنویسند. حیف که دیر دیدم والا مفصل می نوشتم. به نظر من بزرگترین بحران فعلی ما نه مسائل سیاسی و اقتصادی (که بعضا مثل م.ا.ن بسیار وخیم هم هستند!) نیست، بلکه محیط زیست است. به نظرم ما با سرعتی فجیع داریم زیستگاه های خودمان را نابود می کنیم و هیچ کس هم ککش نمی گزد. یکی از دلایلی که در انتخابات مجلس شرکت نکردم همین بود که یک نامزد هم -حتی محض شعار- درباره طبیعت و محیط زیست حرف نزد.

در اینباره حرف زیاد دارم که به مناسبتی خواهم گفت. فعلا این را بخوانید:

جایگاه بزرگترین معضل جهان در نزد تشکل های سیاسی ایران