بایگانی برچسب: s

بر هشتاد و هشت چه گذشت؟

یک گزارش طنزآمیز به تفکیک ماه از سال 88 نوشتم که سرانجام در سایت عصر ایران منتشر شد. طبعا با حذفیاتی از جانب خودم که علاقه چندانی به زندان، انفرادی، تهدید، کتک خوردن، فحش شنیدن، به یاد آوردن همکاری با سرویس های جاسوسی بیگانه، نوش جان کردن نوشابه و سایر اموراتی که روزنامه نگارهای ساکن در نظام مقدس ج.ا.ا  استعداد زیادی در کشیدن  و شنیدن و آوردن و خوردن آنها دارند را ندارم و مجددا  از طرف مدیر آن سایت که در این مورد با من هم سلیقه است هم سانسورهایی اعمال شد. با این حال شاید هنوز به خواندنش بیرزد. آنها را می توانید از آدرس های زیر دنبال کنید: