براده‌هاي ذهن من در«حاشيه» وبلاگم كه خود آن تا حدودي در حاشيه دبش است، سعي مي كند نفس بكشد. مي‌بينيدمان؟ اينجا… اين گوشه… هي با توام… .

0 Points


25 thoughts on “دیده می‌شم؟”

  1. prozac گفت:

    When serotonin is released from the sending nerve cell, some of it is reabsorbed by an uptake pump.

  2. maxaman گفت:

    Believe it or not, it is now possible for you to naturally increase the length and girth.

  3. hangover pills گفت:

    Uncle Rummy`s Hangover Helper is an all-natural dietary supplement providing protection from the morning-after symptoms.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *